Categorie

Noutăți

Finanțarea lucrărilor de reparație capitală din anul 2022

De Noutăți

Finanțarea lucrărilor de reparație capitală din anul 2022.
Conform planificărilor coordonate de către administrația Grădiniței și conducerea DETS sl Botanica pentru reparație capitala din anul 2022 s- au petrecut lucrările de schimbare a sistemului termic a unui bloc cu 2 grupe și sala muzicală în sumă de 200 mii lei.

Dotarea IET nr.165 cu mobilier din bugetul anului 2022

De Noutăți

Dotarea IET nr.165 cu mobilier din bugetul anului 2022.

Polițele pentru ștergare sunt instalate in 5 grupe pentru 125 copii

Dotarea IET nr.165 din bugetul anului 2022

De Noutăți

”Dotarea IET nr. 165 cu produse de igienizare și dezinfectare, anul 2022”

De Noutăți

Grădinița -creșă nr. 165 a primit o parte din detergenții solicitați în sumă de 5806 lei , pentru asigurarea cerințelor sanitare din instituție. Calitatea produselor de igienă sunt confirmate prin avize sanitare.

Dotarea cabinetului medical din contul bugetului al anului 2022

De Noutăți

Conform Standardelor minime de dotare a Instituțiilor de educație timpurie cabinetul medical de la Grădinița-creșă nr.165 este completat anual cu medicamente și produse parafarmaceutice și biodistructive cu cantități valabile în funcție de numărul copiilor din instituție.
În luna mai 2022 pentru 294 copii s-au procurat medicamente în sumă de 4800 lei.

Instalarea rețelei de internet și WI-FI la Gradinita-creșă Nr. 165

De Noutăți

In cadrul proiectului de digitalizare a Instituțiilor de de învățământ din mun Chișinău, Grădinița – creșă nr.165 din sectorul Botanica în luna mai 2022 a beneficiat de conectare la rețeaua de internet cu deservirea operatorului Moldtelecom.
Raza de acopere la internet se extinde pe tot teritoriul instituției cu acces în toate 14 grupe și 6 cabinete : centrul metodic, sala muzicală, cabinetul logopedic, blocul medical, cabinetul șefului de gospodărie și al directorului.
Abonamentul anual la internet și WI-FI este finanțat din bugetul instituției.

Condiții mai bune de păstrare a produselor la depozitul blocului alimentar la Creșa-grădiniță nr.165

De Noutăți

La depozitul de la blocul alimentar de la  IET nr.165 a fost instalat un condiționer care va asigura temperatura necesară pentru păstrarea legumelor, fructelor și apei potabile înbuteliate. Condiționerul este achiziționat  din  bugetul anului 2021 cu fonful de finanțare în sumă de  7102 lei.

Dotarea grădiniței nr.165 cu materiale de uz gospodăresc necesare în realizarea serviciilor de deservire calitativă

De Noutăți

Pentru organizarea măsurilor de salubrizare a teritoriei institutiei, igienizarea și deriticarea spațiilor interne/externe, executarea lucrărilor de reparații curente , din bugetul anului 2021 Gradinita nr.165  a achiziționat materiale de uz gospodăresc necesare in respectarea cerințelor Regulamentului sanitar.