Dotarea IET nr.165 cu mobilier din bugetul anului 2022.

Polițele pentru ștergare sunt instalate in 5 grupe pentru 125 copii