Toate articolele după

Magdalena

Dotarea cabinetului medical din contul bugetului al anului 2022

De Noutăți

Conform Standardelor minime de dotare a Instituțiilor de educație timpurie cabinetul medical de la Grădinița-creșă nr.165 este completat anual cu medicamente și produse parafarmaceutice și biodistructive cu cantități valabile în funcție de numărul copiilor din instituție.
În luna mai 2022 pentru 294 copii s-au procurat medicamente în sumă de 4800 lei.

Instalarea rețelei de internet și WI-FI la Gradinita-creșă Nr. 165

De Noutăți

In cadrul proiectului de digitalizare a Instituțiilor de de învățământ din mun Chișinău, Grădinița – creșă nr.165 din sectorul Botanica în luna mai 2022 a beneficiat de conectare la rețeaua de internet cu deservirea operatorului Moldtelecom.
Raza de acopere la internet se extinde pe tot teritoriul instituției cu acces în toate 14 grupe și 6 cabinete : centrul metodic, sala muzicală, cabinetul logopedic, blocul medical, cabinetul șefului de gospodărie și al directorului.
Abonamentul anual la internet și WI-FI este finanțat din bugetul instituției.

Condiții mai bune de păstrare a produselor la depozitul blocului alimentar la Creșa-grădiniță nr.165

De Noutăți

La depozitul de la blocul alimentar de la  IET nr.165 a fost instalat un condiționer care va asigura temperatura necesară pentru păstrarea legumelor, fructelor și apei potabile înbuteliate. Condiționerul este achiziționat  din  bugetul anului 2021 cu fonful de finanțare în sumă de  7102 lei.

Dotarea grădiniței nr.165 cu materiale de uz gospodăresc necesare în realizarea serviciilor de deservire calitativă

De Noutăți

Pentru organizarea măsurilor de salubrizare a teritoriei institutiei, igienizarea și deriticarea spațiilor interne/externe, executarea lucrărilor de reparații curente , din bugetul anului 2021 Gradinita nr.165  a achiziționat materiale de uz gospodăresc necesare in respectarea cerințelor Regulamentului sanitar.

 

 

Cadouri din partea municipalității

De Noutăți

Grădinița-cresa nr.165 a primit din partea municipalității 285 cadouri care vor fi repatizate prin grupe copiilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 

 

Mulțumim Primăriei municipiului Chișinău, DGETS mun. Chișinău și DETS Botanica.

Conform dispoziției Primarii și Planului de acțiuni a grădiniței , zilnic sunt executate lucrări de salubrizare a teritoriei cu participarea angazatilor IET nr.165

De Noutăți
Conform dispoziției Primarii și Planului de acțiuni a grădiniței , zilnic sunt executate lucrări de salubrizare a teritoriei cu participarea angazatilor IET nr.165.
Instituția este dotată cu echipament și inventar de lucru pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare.
Frunzișul adunt  se va evacua confom  graficului coordonat cu DETS sec. Botanica.

Dotarea instituției cu mobilier din bugetul alocat anului 2021

De Noutăți

Dotarea IET nr.165 cu mobilier nou derivă din necesitatea dezvoltării unității de învătământ și asigurarea serviciilor de îngrijire și educaționale de calitate Grădinița a primit : paturi ,mese , dulapuri în secții de căte 5 prosoape pentru completarea 2 grupe / 50 copii.