Conform Standardelor minime de dotare a Instituțiilor de educație timpurie cabinetul medical de la Grădinița-creșă nr.165 este completat anual cu medicamente și produse parafarmaceutice și biodistructive cu cantități valabile în funcție de numărul copiilor din instituție.
În luna mai 2022 pentru 294 copii s-au procurat medicamente în sumă de 4800 lei.