La depozitul de la blocul alimentar de la  IET nr.165 a fost instalat un condiționer care va asigura temperatura necesară pentru păstrarea legumelor, fructelor și apei potabile înbuteliate. Condiționerul este achiziționat  din  bugetul anului 2021 cu fonful de finanțare în sumă de  7102 lei.